להתחברות

קורס דאגה איכפתית

סוגיית האפורים | עמוד דיון

In order to view the discussion -please log in.

תגובות אחרונות

user profile image
קבוצת החומים
7.11.2018 19:07

דרך פעולה זו על פי מידת האכפתיות הבין אישית/ הדאגה האכפתית.
"אולי דרך ההקשבה שלי אליהם אני אצליח לפתח איתם קשרי אמון ובטחון הדדיים"

user profile image
קבוצת החומים
7.11.2018 18:54

דרך פעולה זו על פי מידת האכפתיות הבין אישית/ הדאגה האכפתית.
הוא לוקח בחשבון את בקשתם, משמע הקשיב להם ולרצונותיהם.

user profile image
קבוצת החומים
7.11.2018 18:52

דרך פעולה זו מתאימה לאכפתיות מהמידה הטובה.
המורה חושב שהוא יודע מה טוב עבור תלמדיו. "אני יודע שמה שתיכננתי הוא חשוב עבורם".

user profile image
קבוצת החומים
7.11.2018 18:51

פדגוגיה ותכנית לימודים. "הוא בנה תכנית לימודים"

user profile image
קבוצת האפורים
7.11.2018 18:43

אני מבין את הרצון של הכיתה להשתחרר בשיעור אחד
ואולי דרך ההקשבה שלי אליהם אני אצליח לפתח איתם קשרי אמון ובטחון הדדייםביני ולבין הכיתה
ואני מאמין שדבר זה יאפשר לי להגיע אליהם גם בנושאים פחות מעניינים
או שהכיתה פחות מתחברת אליהם.

user profile image
קבוצת האפורים
7.11.2018 18:41

אני מקשיב לתלמידים ולוקח את בקשתם בחשבון,
אני חושב איך אני יכול לשלב את המשחק שהכיתה ביקשה
ולהשתמש בו ללמד יסודות תנועתיים ולפתח את המישור הקבוצתי בכיתה
ובדרך זו אני נענה לבקשתם ועדיין מרוויח שיעור שבו אני מצליח להעביר
מסרים מסוימים ולא לאבד שיעור וכך גם הכיתה מרוצה וגם אני.

user profile image
קבוצת האפורים
7.11.2018 18:38

התוכנית הלימודית שלי היא מגוונת וצפופה מבחינת הלוז והמפגשים
ואין לי הרבה מקום תמרון וחוסר יכולת לפספס שיעור עבור משהו שונה שלא נכלל בתוכנית,
לכן אני לא מאפשר לכיתה לשחק במשחק שרצו כי אני יודע שמה שתיכננתי הוא חשוב עבורם
ואני לא רוצה לפתוח פתח לעוד בקשות מסוג זה.

user profile image
קבוצת האפורים
7.11.2018 18:32

תיאור הדילמה:
ידידיה מורה לספורט בחטיבת ביניים, הוא בנה תוכנית לימודית המתפרסת על פי מספר מפגשים מוגדרים.
באחד מהשיעורים התלמידים באו בבקשה לידידיה לשחק בשיעור במשחק שלא קשור לתוכנית שהחליט מראש.
ידידיה נכנס לדילמה האם להיצמד לתוכנית ולהמשיך בשיעור המתוכנן
או להיענות לבקשת הכיתה ולאפשר להם את המשחק למרות שהוא לא קשור לתוכנית.

מקורות קשורים

חברי בית המדרש