להתחברות

קורס דאגה איכפתית

סוגיה לדוגמה | מקורות

המעשה האמפתי השלם של מורים

מקורות אחרונים

Avatar

הדאגה האכפתית

נל נודינגס

Avatar

המעשה האמפתי השלם של מורים

יהודית וינברגר, איריס בקשי-ברוש