להתחברות

קורס דאגה איכפתית

ניתוח המקרה

ניתוח המקרה

דונו נתחו וכתבו את תשובותיכם לשאלות שבגוף עמוד הדיון
לגבי מקרה איש המאפיה שהוא שכן נהדר.

המקום בטקסט

המקום בטקסט

ראו כאן
מתחיל בעמ' 55 בפיסקה השנייה במילים – We have been looking עד לעמ' 56 פיסקה שנייה; לא לקרוא פיסקה שלישית שמתחילה במילים This is enormously tricky