להתחברות

קורס דאגה איכפתית

ניתוח המקרה

ניתוח המקרה

דונו וענו על השאלות לגבי המקרה הילד שמבקש גלידת תות

המקום בטקסט

המקום בטקסט

ראו כאן

מתחיל בעמ' 53 פיסקה שנייה במילה Another  – מסתיים בשורה הראשונה בעמ' 54.

.