להתחברות

קורס דאגה איכפתית

דיון וניתוח המקרה

דיון וניתוח המקרה

דונו וענו על השאלות לגבי המקרה של החוקר המרמה

המקום בטקסט

המקום בטקסט

ראו כאן

מתחיל בשורה השנייה בעמ' 54  עד לעמ' 55 פיסקה ראשונה; לא לקרוא את הפיסקה השנייה שמתחילה במילים We have been looking.