Login

Sample Beit - Midrash

סוגיית האדומים | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

Last Posts

user profile image
קבוצת הצהובים
7.11.2018 18:59

תגובה: לקחת את הילדה להתחבר לילדה בסיטואציות שונות כמו משחק בחצר
משחק חופשי, שיח שלא קשור לבית הספר.
יש כאן דאגה אכפתית מפני שהמורה רצתה באמת להבין מה קורה לילדה,
היא לא עירבה גורם שלישי או לקחה החלטה. כמו כן היא היתה פנויה להקשבה אבל התלמידה סירבה

user profile image
קבוצת הצהובים
7.11.2018 18:57

דרך פעולה נוספת: דיווח למתיא על כך שאולי יש בעיות אצל הילדה.
תגובה: אכפתיות על פי המידה הטובה מפני שהמורה לא ממש הקשיבה לילדה
והעבירה את המידע והסוגיה לממונים עליה

user profile image
קבוצת הצהובים
7.11.2018 18:52

דאגה אכפתית מפני שלמורה יש כוונות טהורות לדעת מה מצב הילדה ולדעת איך להכיל ולסייע לה.

user profile image
קבוצת הצהובים
7.11.2018 18:49

הדילמה עוסקת בתחום יחסים בין המורה לתלמיד (בינאישי)

Last Sources

Participants