Login

Sample Beit - Midrash

סוגיית החומים | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

Last Posts

user profile image
קבוצת האפורים
7.11.2018 18:55

חוסר אכפתיות מוחלטת.
הגננת לא חשבה על טובת הילדים וצרכיהם אלא חשבה על עצמה בלבד ועל נוחיותה.

user profile image
קבוצת האפורים
7.11.2018 18:54

גישת האכפתיות על פי המידה הטובה.
הגננת החליטה מה טוב לילדים
והשתמשה בתירוץ שמסביר את הבחירה שלה
כי היא יודעת מה הכי טוב להם ומתוך דאגה לבריאותם.

user profile image
קבוצת האפורים
7.11.2018 18:52

גישת הדאגה האכפתית (בין אישית).
הגננת הקשיבה לצרכי הילדים ובחרה להוציא אותם לחצר
למרות הרטיבות כי היא מבינה את הצורך של הילדים לצאת לחצר ולהמשיך את סדר היום הקבוע.

user profile image
קבוצת האפורים
7.11.2018 18:51

תחום הדילמה: פדגוגיה ויחסי איש/ת חינוך גננת + ילד

Last Sources

Participants