Login

Sample Beit - Midrash

סוגיית הסגולים | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

Last Posts

user profile image
קבוצת הכחולים
7.11.2018 18:55

חוסר אכפתיות- אינה מקשיבה לאף אחד מהצדדים.

user profile image
קבוצת הכחולים
7.11.2018 18:54

אכפתיות על פי המידה הטובה- הגננת רואה רק את צרכי ההורים של הילדים המחוסנים
ולא הקשיבה להורים של הילד שהמתנגדים לחיסונים.

user profile image
קבוצת הכחולים
7.11.2018 18:53

דאגה אכפתית- כיוון שהגננת הקשיבה לצרכי ההורים ובעקבות זימנה אנשי מקצוע שיתנו את דעתם.

user profile image
קבוצת הכחולים
7.11.2018 18:52

יחסי איש חינוך- הורה. הדילמה מתייחסת ליחסים שבין ההורים והגננת.
על הגננת להחליט האם למסור להורים מידע אישי ובכך שהזכות לפרטיות הילד הלא מחוסן והוריו תיפגע.

Last Sources

Participants